Kırıkkale Ahlak Kültür ve Çevre Derneği

Genel Kurul Duyurusu

KIRIKKALE AHLAK KÜLTÜR VE ÇEVRE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

GENEL KURUL DUYURUSU

 

Derneğimizin Olağan  Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle  24/03/2018 tarihinde saat 14’de Yenidoğan Mahallesi Turgut Reis cad.Doruk İşhanı K:2 No:18  adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyeti Teşkili

3- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi  ve ibrası

4- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü

5- Dilek ve temenniler

6- Seçimler

7- Kapanış

 

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda belirtilen gündemiyle 24/03/2018 tarihinde saat 14.00’da Yenidoğan Mahallesi Turgut Reis Cad.Doruk İşhanı K:2 No:18 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

https://pngmind.com/twitch-logo-png-transparent-background/ https://pngmind.com/lightning-png-transparent-background/ https://pngmind.com/lens-flare-png-transparent-background/ https://pngmind.com/linkedin-logo-png-transparent-background/ https://pngmind.com/paint-png-transparent-background/ https://pngmind.com/photoshop-png-transparent-background/ https://pngmind.com/rainbow-png-transparent-background/ https://pngmind.com/santa-hat-transparent-background-png/ https://pngmind.com/rose-png-transparent-background/ https://pngmind.com/arrow-png-transparent-background/